Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN growth-mindset

LINE แนะภาคธุรกิจปรับตัวรับยุค New Normal
 ด้วยแนวคิดแบบ “Growth Mindset"

LINE เสนอกลยุทธ์สำคัญ 3 ประการภายใต้แนวคิด Growth Mindset เพื่อให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกับยุค COVID-19...

ถอดบทเรียน การเรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาตนเองไม่ให้ไม่ตกขบวน

แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริหารหลายท่านไม่เคยหยุดพัฒนาและยังสามารถที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก...

“Google” กับการพัฒนาทัศนคติในการทำงานเพื่อความก้าวหน้า

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี ผู้คน และธุรกิจต่างๆ หากองค์กรใดสามารถปรับตัวได้เร็ว และไม่หยุดนิ่ง ก็จะอยู่รอดในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ ซึ่งหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้อง...

JOB