LATEST IN Report

ส่องดู Fintech Startup Landscape ไทยปี 2016

ช่วงนี้กระแส Fintech Startup ถือว่ามาแรงแบบสุดๆ เราถ่ายทอดเรื่องราวของฟากธนาคารกันไปพอสมควร สำหรับวันนี้เรามีภาพ Fintech Startup Landscape ในส่วนของ Startup มากขึ้น ส่วนใครเป็นใครน...

Thai Startup Year in Review 2015

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่ก็สิ้นปี 2015 อีกแล้ว ในขณะที่ Techsauce ก็กำลังจะครบหนึ่งขวบพอดี แต่ยังเป็นทีมงานกลุ่มเดิมที่คลุกคลีในวงการ Startup ไทยมาแต่แรกจาก Thumbsup และ HUBBA ก่อน...

Thai Startup Year in Review 2015

Time flies where the end of the year has passed and Techsauce is about to be one year old real soon. Nevertheless, we still have the same team that has been together in Thailand’s ...

GrabTaxi จับมือ Singtel เพื่อให้ผู้ใช้บริการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการชำระเงินผ่าน mobile wallet

เร็วๆนี้ ผู้ใช้บริการ GrabTaxi ในภูมิภาค จะได้เริ่มใช้งาน mobile wallet เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของการชำระค่าโดยสาร ด้วยการสนับสนุนจาก Singtel Group......

Thailand Tech Startup & IOT Ecosystem Report 2015

Internet of Things (IOT) อีกหนึ่งภาคธุรกิจที่ได้รับการจับตาในผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี ครั้งนี้เรารวบรวมสถิติและ Startup ไทยที่น่าจับตาในสาย IOT เวลานี้ รวมถึงสถิติการระดมทุนจาก Cro...

500 Startups เพิ่มเงินลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Dave McClure ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 Startups เผยข่าวดีเพิ่ม เมื่อ 500 Durians กองทุนย่อยสำหรับ Startups ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีเงินทุนเข้ามาเพิ่มแล้วกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็...

JOB