LATEST IN tsgs2020

ฟังความเห็นจาก Startup ทำไมถึงเลือกมาออกบูธที่งาน Techsauce Global Summit ต่อเนื่องหลายปี

ฟังความเห็น 5 Startup ทำไมถึงเลือกมาออกบูธที่งาน Techsauce Global Summit ต่อเนื่องหลายปี...

คุยกับ Jeep Kline คนไทยใน Silicon Valley เผยเส้นทางการทำงานที่ World Bank ถึง Venture Fund

Techsauce จะพาไปรับแรงบันดาลใจจากคุณ Jeep Kline ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนของ Translational Partners นอกจากนี้ยังมาแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้ที่เคยเข้าศึกษาในระบบการเรียนการสอนทั้งแบบไทยและ...

JOB