PODCAST

Future of Learning เผยวิถีการสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต

การศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งตอนนี้ เรามีแนวคิดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีผู้พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านนี้อยู่เสมอ แต่คำถามคือ การปฏิรูปที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่อะไร นว

Do you need friends and are you a good one?

ว่าด้วยการมี ‘เพื่อน’ นั้นสำคัญอย่างไร และเราจะบริหารจัดการความสัมพันธ์อย่างไรถึงจะเป็น ‘เพื่อนที่ดี’ ได้ โดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในวัยทำงานที่คำว่าเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานและ...

เจาะกระบวนการ Digital Transformation ทำเพื่ออะไร และอย่างไร ?

การทำ Digital Transformation ที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญ กระทั่งมีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาทำงานขับเคลื่อนในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยังค่อนข้างใหม่จึงเป็นคำถามที่ยั...

เคล็ดลับการ Networking เก็บเกี่ยวโอกาสจากงาน Conference ให้ได้มากที่สุด

เคล็ดลับสำหรับคนที่อยากไปเก็บเกี่ยวโอกาสจากงาน Conference ให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงขั้นแอดวานซ์ ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเริ่มงานไปจนถึงขั้นตอน follow up หลังจากจบงาน...

วิธีการใช้ OKR ตั้งโจทย์ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง

เจาะลึกวิธีการใช้เครื่องมืออย่าง OKR ว่าในทางปฏิบัติมี best practice อย่างไร กับกับ คุณอาร์ท อภิรัตน์ แห่ง SCG...

ให้ความสำคัญกับ 'คน' และสร้าง 'ทีม' แบบ 'เงินติดล้อ' กับ คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

ให้ความสำคัญกับ 'คน' และสร้าง 'ทีม' แบบ 'เงินติดล้อ' กับ คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย...

JOB