LATEST IN ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย

สถานการณ์โควิด กับ บททดสอบระบบงาน IT ตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบในหลายๆ ด้านจาก New Normal เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนของระบบงาน IT ที่ต้องมีการพัฒนาในหลายด้านเพื่อรองรับการเปลี่ย...

บทบาทโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกับการพัฒนาตลาดทุนไทย

บทบาทโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกับการพัฒนาตลาดทุนไทย เขียนโดย คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...

Rojukiss ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Rojukiss ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ...

คุยกับ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย การพัฒนาอย่างยั่งยืน กับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นมากกว่าแหล่งระดมทุน

บทความนี้ Techsauce มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืน แล...

รวมกิจการ และระดมทุนล้านเหรียญ Thoth Zocial และ OBVOC ตั้งเป้าขยายสู่ตลาด Social Analytics ระดับภูมิภาค

การ M&A ระหว่าง Thoth Zocial และ OBVOC รวมถึงการระดมทุน ตั้งเป้านำโซลูชันส์ด้าน Big Data / Social Analytics ของไทย ออกสู่ตลาดระดับภูมิภาค......

JOB