Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN APEC

บทสรุปประเด็นสำคัญของการประชุม APEC CEO Summit 2022

APEC CEO Summit 2022 เวทีแห่งนี้เป็นการเจรจา อภิปราย และแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการต่างๆ โดยมีข้อสรุปในหลายประเด็น...

ฟังวาทะ 'มาครง' กับทิศทางวิกฤติโลก บนเวที APEC CEO Summit 2022

เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Navigating a Turbulent world โดยมาครงได้พูดหลายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิกฤติโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้...

Inclusive Growth ต้องยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการร่วมมือไม่ใช่การเซ็น MoU อีกฉบับ

การประชุม APEC CEO Summit 2022 หนึ่งในหัวข้อสำคัญของวันแรกที่ทุกคนจับตาคือการเสนาในหัวข้อ PROMOTING INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT IN APEC โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบไปด้วย คุณจาซิ...

เปิดฉากงาน APEC CEO Summit 2022 การประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชน 'BCG คือวาระสำคัญ'

เริ่มต้นขึ้นแล้ว กับงาน APEC CEO Summit 2022 การประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้นำจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม...

กระทรวงต่างประเทศจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW นำนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย สู่สายตานานาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงาน Impact NOW ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมของไทย ขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจต่างชาติและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น งานนี้มีผู้เข้...

สภาที่ปรึกษาธุรกิจแห่งเอเปค แถลงความคืบหน้า NDTP แพลตฟอร์ม Digitize การค้า เชื่อมส่งออก ผสาน Proof of Concept

สภาที่ปรึกษาธุรกิจแห่ง APEC (ABAC) ได้แถลงความคืบหน้า แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย NDTP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเพื่อใช้ติดต่อ ประสานงา...

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค แนะ 5 ข้อเสนอด่วนต่อที่ประชุม เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ - ความยั่งยืน

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC) เผยข้อสรุปจากการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2565 เพื่อ...