Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN apec-ceo-summit-2022

บทสรุปประเด็นสำคัญของการประชุม APEC CEO Summit 2022

APEC CEO Summit 2022 เวทีแห่งนี้เป็นการเจรจา อภิปราย และแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการต่างๆ โดยมีข้อสรุปในหลายประเด็น...

ฟังวาทะ 'มาครง' กับทิศทางวิกฤติโลก บนเวที APEC CEO Summit 2022

เอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Navigating a Turbulent world โดยมาครงได้พูดหลายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิกฤติโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้...

Inclusive Growth ต้องยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการร่วมมือไม่ใช่การเซ็น MoU อีกฉบับ

การประชุม APEC CEO Summit 2022 หนึ่งในหัวข้อสำคัญของวันแรกที่ทุกคนจับตาคือการเสนาในหัวข้อ PROMOTING INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT IN APEC โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบไปด้วย คุณจาซิ...

Metaverse ต้องใช้เวลา 5-10 ปีจึงจะเป็นจริง? ฟังความเห็นด้านนวัตกรรมของ Meta และ AWS บนเวที APEC CEO Summit 2022

ในงาน APEC CEO Summit 2022 มีการเสวนาหัวข้อสำคัญทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีตัวแทนของ 2 บริษัทชั้นนำได้แก่ Meta และ AWS ที่มาเล่าถึง 2 เทคโนโลยีสำคัญได้แก่ Metaverse และ Cloud พร้...

เปิดฉากงาน APEC CEO Summit 2022 การประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชน 'BCG คือวาระสำคัญ'

เริ่มต้นขึ้นแล้ว กับงาน APEC CEO Summit 2022 การประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้นำจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม...

ภาคเอกชน เผยข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนเวที APEC 2022 ภายใต้แนวทาง Embrace, Engage, Enable

ABAC ผู้รับหน้าที่ประธานและเจ้าภาพการจัดประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจ 2022 และ APEC CEO Summit 2022 ภายใต้แนวทาง “Embrace, Engage, Enable” ส่งมอบข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

BCG คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญใน APEC 2022

BCG Economy Model คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญของประเทศและงานประชุม APEC 2022...

APEC CEO Summit 2022 คืออะไร ทำไมต้องให้ความสำคัญ

ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 ซึ่งเป็นวาระเดียวกับที่ได้เป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 แล้วทั้งสองงานแตกต่างกันอย่างไร เหตุใด APEC CEO Summit จึงมีความสำคัญต่อภาคธุร...

ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประกาศความพร้อม APEC CEO Summit 2022 เวทีประวัติศาสตร์ของคนไทย

นับถอยหลัง “APEC CEO Summit 2022” ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประกาศความพร้อม เวทีประวัติศาสตร์แห่งภาคธุรกิจและสังคมเอเชียแปซิฟิก เปิดประตูแห่งการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย...