Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN crisis-management

เหรียญมี 2 ด้าน เมื่อ Hybrid Work ทำองค์กร Toxic มองปัจจัยที่เกิด พร้อมวิธีรับมือขององค์กร

การปรับตัวขององค์กรให้เป็น Hybrid Work อาจนำไปสู่ความ Toxic ในระยะยาวส่งผลต่อบรรยากาศการทำงาน จึงต้องเข้าใจถึงปัจจัยและวิธีรับมือเช่นกัน...

เมื่อแบรนด์เกิดวิกฤต จะทำอย่างไรไม่ให้การพลั้งพลาดเพียงครั้งเดียว ทำแบรนด์พังตลอดกาล

เมื่อแบรนด์เกิดวิกฤต จะทำอย่างไรไม่ให้การพลั้งพลาดเพียงครั้งเดียว ทำแบรนด์พังตลอดกาล...

บทเรียนมาตรการความปลอดภัย Airbnb ทุ่มเงินหลายล้านเหรียญ ล้างมลทินอาชญากรรมในที่พัก

Airbnb เป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อผู้ที่ต้องการหาที่พักราคาย่อมเยาและส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยอันล้ำค่า อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ Airbnb เผชิญอยู่ตอนนี้คือความปลอดภัยของผู้เข้าพักอาศัย ...

Centralization vs Decentralization ยามวิกฤตที่องค์กรต้องเลือกเดินให้ถูกทาง

ในการทำงานขององค์กร ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของการรวมอำนาจการตัดสินใจ ไว้ที่บุคคลเดียว ( Centralization ) กล่าวคือ ผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กร แต่วิธีการทำงานเช่นนั้นอาจจะไม่ได้ผล...

เมื่อโลกของน้ำมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ปตท. วางหมากเดินเกมต่ออย่างไร ? กับ 'ชาญศิลป์ ตรีนุชกร'

Techsauce ได้พูดคุยกับ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนที่ 9 ของ ปตท. ถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งได้มีการอธิบายถึงที่มาที่ไปของน้ำมันในประเทศไทย รว...