LATEST IN Women Entrepreneurs

เคล็ดลับความสำเร็จของ CEO 'Wantedly' กับการหา 'คน' ทำงานที่ใช่ ในยุคที่เปลี่ยนแปลง

ก่อนหน้านี้ Techsauce ได้นำเสนอบทความ แรงบันดาลใจของ CEO ‘Wantedly’ กับการสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมคนที่มี Passion ร่วมกัน จากเซสชันของ Akiko ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในงาน Techsauc...

Gobi Partners ลงนามร่วมขับเคลื่อนธุรกิจที่มีผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิง ตั้งเป้า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2020

การร่วมลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ The Billion Dollar Fund (TBDF) แคมเปญที่จัดโดย Global Funders Consortium จัดขึ้นที่ Tri Hita Karana Forum เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นร่...

สัมภาษณ์พิเศษ: แชนนอน ผู้บริหาร Whatsnew กับความท้าทายของผู้หญิงในโลก Startup

เมื่อเอ่ยถึงผู้หญิงในแวดวง Startup ไทยนั้น ยอมรับว่ามีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็มีคอมมูนิตี้หลายแห่งที่พยายามผลักดันและสนับสนุนให้ผู้หญิงที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการมีเวทีที่ได้แสดงออกกันม...

อุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิง

ในโลกของผู้ประกอบการเรามักเห็นมีแต่ผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่ แม้ปัจจุบันจะเริ่มมี CEO ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น อาทิเช่น Marissa Mayer, Yahoo Inc. Meg Whitman, Hewlett-Packard (HP) Corp. ...

JOB