Startup กำลังเข้าสู่วงการประกัน: ตัวอย่าง และสาเหตุ

โลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน บริษัทประกันเองก็ถึงเวลาที่ต้องปรับตัว ไม่นานมานี้เราจะเห็นได้ว่า บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยหลายเจ้าได้จับมือกับ บริษัท startup หรือลงทุนให้กับบริษัท startup เช่น กรุงเทพประกันภัย ที่จับมือกับ frank.co.th บริษัท startup เพื่อให้บริการขายประกันรถยนต์ หรือ เมืองไทยประกันชีวิตจับมือกับ dtac Accelarate เปิด “Fuchsia” อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ พร้อมทั้งเลือก “เฮลท์ แอท โฮม” (Health at Home) สตาร์ทอัพเฮลท์เทค... read more