Sara Hudges

sara-hudges-1e46f858f3

[email protected]

Story (1)

วิธีเริ่มทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุน 7 ขั้นตอนและ 5 ไอเดียในการเริ่มทำธุรกิจ

มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2563 คนเราจะซื้อของออนไลน์ถึง 95% ซึ่งจะมีการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น และมีการไปซื้อของที่ร้านค้าลดน้อยลง หากคุณต้องการเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ ในบ...