LATEST IN GPSC

GPSC ทุ่มเงินพันล้าน ผุดโรงผลิตแบตเตอรี่ ต้นแบบแห่งแรกของไทย

พลังงานไฟฟ้า หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททุกอุตสาหกรรม ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่จะมาเชื่อมต่อให้เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ...

WHA Group จับมือยักษ์ใหญ่พลังงานไทย ร่วมลงทุน เปิดโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ทางออกปัญหาขยะใน EEC

โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมของบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 หนึ่งในพื้นที่เข...

JOB