Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN KPMG

KPMG ชี้ไทยเป็นประเทศน่าจับตามองในการบรรลุ Net Zero ในขณะที่นอร์เวย์ติดอันดับหนึ่งประเทศที่พร้อมที่สุด

KPMG ได้ทำการศึกษาดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านเน็ตซีโร่ (Net Zero Readiness Index – NZRI) เพื่อประเมินความพร้อมของแต่ละประเทศในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ป...

Global Consumer Experience Survey By KPMG Recognizes Progress Made By Companies In Thailand

New research by KPMG International reveals the leading drivers for customer experience in 2021 and the highest-ranked companies for customer experience....

KPMG จัดอันดับองค์กรไทยมอบประสบการณ์ลูกค้าได้ดีที่สุด

ผลงานวิจัยใหม่ของ KPMG International เผยระดับความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการได้รับบริการหลายช่องทาง (omni-channel) และความเข้าอกเข้าใจจากธุรกิจ...

KPMG เผยแนวทาง ESG สำหรับองค์กร สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ วัดผลได้จริง

KPMG เผยกลยุทธ์ใหม่สำหรับลูกค้า โดยเน้นการดำเนินการใน ESG 5 ด้านที่สำคัญ...

Climate-related risks have financial statement impacts – KPMG Study

All companies are facing climate-related risks and opportunities and are making strategic decisions in response. KPMG study found these climate-related risks and strategic decision...

KPMG ชี้ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบต่องบการเงิน และ KPI ขององค์กร

ทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้องวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ ซึ่งความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตัดสินใ...

CEO ทั่วโลกเกือบครึ่งมองว่าสถานการณ์ธุรกิจจะไม่กลับเป็นปกติจนกว่าปี 2565 จากงานวิจัย KPMG

CEO ของบริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างกำลังวางแผนองค์กรสำหรับ new normal หลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 งานวิจัย 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey พบว่าผู้บริหารระดับสูงเกือบครึ่ง (ร้อยละ 45) ...

KPMG launches end-to-end Accounting and Tax Outsourcing services

Managing accounting and tax affairs becomes a challenge, and could become expensive, when companies face difficulties in recruiting and retaining qualified staff. They also face th...

KPMG หนึ่งในผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร

การจัดการด้านบัญชีและภาษีเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงขององค์กร โดยเฉพาะการจัดจ้างและรักษาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบด...

KPMG เผยการปรับปรุงระบบ AI สามารถช่วยธุรกิจฟื้นฟูและเติบโตได้

ปัจจุบันเทคโนเลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้แอ็พพลิเคชั่นต่างๆ ด้านการบริการ ผลิตภัณท์...

สิงคโปร์ ขึ้นอันดับหนึ่งด้านความพร้อมใช้ยานยนต์ไร้คนขับในช่วงที่ความต้องการสูงขึ้นจากพิษโควิด-19

งานวิจัย 2020 KPMG AVRI ครั้งที่ 3 นี้ ได้มีการประเมินความก้าวหน้าของ 30 ประเทศและเขตปกครองในการปรับใช้และพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งงานวิจัยได้พบว่าส่วนใหญ่มีความพร้อมเพิ่ม...

Singapore tops the list for AV readiness as self-driving vehicles gain momentum in the wake of COVID-19

KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index highlights countries and jurisdictions preparing for a more driverless future. Singapore tops the list for AV readiness as self-driving veh...

KPMG has launched COVID-19 A guide to maintaining Enterprise Resilience

KPMG’s Thailand edition of Enterprise Resilience Guide to help organizations navigate through COVID-19 pandemic....

KPMG Legal launched to provide end-to-end legal services in Thailand

KPMG in Thailand recently launched KPMG Legal to provide high quality legal services alongside its already established audit, tax and advisory services....

KPMG ประเทศไทยเปิดตัวบริษัทกฎหมายครบวงจรแล้ว

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย (KPMG) ได้ก่อตั้ง บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เพื่อให้บริการด้านกฏหมายครบวงจรในประเทศไทย...