Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN scb-eic

SCB EIC คาด Fed และธนาคารกลางหลายประเทศปรับลดดอกเบี้ยลงอีก กู้สถานการณ์ Covid-19

SCB EIC รายงานบทวิเคราะห์คาดการณ์ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมลดดอกเบี้ยอีกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19...

EIC แนะ AgriTech จะเข้ามาช่วยยกระดับการเกษตรไทยสู่อีกขั้น

EIC มองว่า การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มที่จะถูก Disrupt จาก Agritech ส่งผลให้ไทยต้องปรับตัว ทั้งนี้ปัจจุบันแม้ว่าจะไทยเริ่มมีการนำ Agritech มาช่วยทำการเกษตรบ้างแล้วก็ตาม ไม่ว่...

SCB EIC เผยเศรษฐกิจไทย Q1 2020 โตขึ้นแต่ผันผวน แย้มการลงทุนโครงสร้าง-ประมูล 5G ช่วยกระตุ้นได้

SCB EIC คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2020 เติบโตที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์ เผยสถานการณ์โลกยังไม่แน่นอน เงินบาทยังแข็งกระทบส่งออกและการลงทุน แย้มภาครัฐลงทุน ประมูล 5G ช่วยพยุงเศรษฐกิจ แนะเอก...

SCB EIC มองการลดค่าโอนซื้ออสังหาฯ ไม่พอให้ตลาดฟื้นตัว

SCB EIC เผยบทวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนและจดจำนองกับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท แย้มคนส่วนใหญ่ใหญ่ได้ประโยชน...

Hostel ปรับตัวอย่างไรให้ชนะใจนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials และอยู่รอดจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

การมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเข้าพัก ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิดการบอกเล่าความประทับใจ จะสามารถทำให้ดำเนินธุรกิจ Hostel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น...

เผยแนวโน้ม Electric Vehicle มาแรง บ.น้ำมันเร่งลงทุน Energy Tech Startup รับเทรนด์รถไฟฟ้า

SCB EIC เผยแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกอาจส่งผลให้ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงชะลอตัวใน 10 ปีข้างหน้า จึงเป็นความท้าทายต่อธุรกิจน้ำมัน......

ผลวิจัยพบ คนไทยเป็นโสดมากขึ้น เน้นค่าใช้จ่าย 'ช้อป กิน เที่ยว' มากกว่า

อีไอซีได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของกรมการปกครองพบว่า จำนวนการจดทะเบียนสมรสของคนไทยลดลงจาก 3.13 แสนในปี 2550 มาอยู่ที่ 2.98 แสนในปี 2560 (ลดลง 5.1%) สวน...

ศูนย์วิจัยฯ ไทยพาณิชย์ชี้ ปัญหาคอร์รัปชันไทย อุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) รายงานว่า สถานการณ์คอร์รัปชันของไทยในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมาปรับแย่ลง......