LATEST IN TDRI

ไทยควรเตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ?

ขนส่งสาธารณะเป็นเหมือนช่องทางหลักในการเดินทางของสังคมไทย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะกลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อด้วยเช่นกัน มาตรการที่เข้มงวดแล...

ปรับ Mindset คน เพื่อ เปลี่ยนองค์กรให้อยู่รอด ด้วย Workplace Transformation

ยิ่งเมื่อทุกวันนี้โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลให้การออกแบบเวิร์คเพลสมีความจำเป็นไม่น้อย และเป็นอีกเครื่องมือที่สำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรธ...

SIPA ควง TDRI เผยตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยปี 2557 เกมเติบโต 14.7% แต่แอนิเมชั่นหดตัว 8.1%

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยผลการสำรวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยประจำปี 2...

JOB