Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tdri

ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือร่างกฎหมายส่งเสริมธุรกิจ Startup

ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือร่างกฎหมายส่งเสริมธุรกิจ Startup ภายใต้หลักสำคัญ 3 ข้อซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับ Startup ไทย...

TDRI แนะ รัฐควรเยียวยาผลกระทบ COVID-19 กลุ่มเปราะบางก่อน พร้อมปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดบาดแผล

การระบาดระลอกใหม่ของCOVID-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วก่อให้เกิดความกังวลกับประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท...

ทำไมเราควรต้องแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย มากกว่าที่รัฐบาลเสนอ?

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ คงจะมีร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯรวมทั้งสิ้นถึง 8 ร่าง โดยนอกจากร่างของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีเป็นผ...

TDRI เสนอการ “กิโยตินกฎหมาย” ฟื้นเศรษฐกิจได้ ไม่ต้องใช้เงิน

“กิโยตินกฎหมาย: ฟื้นเศรษฐกิจได้ ไม่ต้องใช้เงิน” เวทีสัมมนาทีดีอาร์ไอ ระดมนักวิชาการ นักกฎหมาย ตัวแทนเอกชน เสนอภาครัฐจัดทำ “กิโยตินกฎหมาย” หรือสังคายนากฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค...

TDRI เปรียบกฎหมายประเทศแนะเพิ่มประสิทธิภาพ RIA – Regulatory Guillotine ลดภาระต้นทุนรัฐและประชาชน

งานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ: จากบทเรียนการรับมือวิกฤติโควิด-19 สู่ความพร้อมรับมือความท้าทายในโลกใหม่ การเสนอนำเสนอหัวข้อ “กฎห...

TDRI จี้จุดอ่อนระบบราชการไทยเสนอแก้ระบบปฏิบัติการประเทศให้ตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง

งานสัมมนาสาธารณะ TDRI ประจำปี 2563 แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ: จากบทเรียนการรับมือวิกฤติโควิด-19 สู่ความพร้อมรับมือความท้าทายในโลกใหม่ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นักวิชา...

ไทยควรเตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ?

ขนส่งสาธารณะเป็นเหมือนช่องทางหลักในการเดินทางของสังคมไทย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะกลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อด้วยเช่นกัน มาตรการที่เข้มงวดแล...

ปรับ Mindset คน เพื่อ เปลี่ยนองค์กรให้อยู่รอด ด้วย Workplace Transformation

ยิ่งเมื่อทุกวันนี้โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลให้การออกแบบเวิร์คเพลสมีความจำเป็นไม่น้อย และเป็นอีกเครื่องมือที่สำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรธ...

SIPA ควง TDRI เผยตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยปี 2557 เกมเติบโต 14.7% แต่แอนิเมชั่นหดตัว 8.1%

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยผลการสำรวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยประจำปี 2...