Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Techsauce Global Summit

สถานการณ์การนำเทคโนโลยี "ปัญญาประดิษฐ์" (AI) เข้ามาใช้ในวงการธนาคาร ใกล้ถึงเวลาระเบิดตัว

ใกล้ถึงเวลาระเบิดตัว ของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในแวดวงธนาคารแล้ว.........

How to Launch & Market Successful IoT Projects on Crowdfunding Platform

The founder of wearable camera device allowing people to capture their precious moments naturally without losing engagement with the feeling and people surrounded by that time. It ...

ทำงานด้านเฉพาะทางมาทั้งชีวิต แต่อยากเริ่มต้นสตาร์ทอัพ ต้องทำอย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ

หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าการหันมาทำสตาร์ทอัพนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจหรือเทคโนโลยีเท่านั้นหรือไม่? แล้วถ้าทั้งชีวิตทำงานทางด้านสายเฉพาะทางมาตลอด จะทำสตาร์ทอัพได...

ล้วงประสบการณ์ David Jou ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม E-commerce ชื่อดังในเมืองไทย Pomelo และ Lazada Thailand

สัมภาษณ์พิเศษคุณ David Jou (เดวิด โจว) เขาคือ Co-founder และ CEO แห่ง Pomelo Fashion แบรนด์แฟชั่นออนไลน์ชั้นแนวหน้า รวมถึงก่อนหน้านี้เขายังได้ร่วมก่อตั้ง Lazada Thailand และดำรงตำแ...

JOB