LATEST IN SME

สัมภาษณ์พิเศษ LnwShop: ผู้ช่วยของ SMEs ด้วย ร้านค้าออนไลน์ แบบครบวงจร

เวลานี้การค้าขายออนไลน์ทำได้ง่ายมาก มีตั้งแต่วิธีการเบสิกที่สุดอย่างการใช้ social media ตั้งหน้าร้าน ไปจนถึงการใช้ marketplace ที่รวบรวมสารพัดร้านค้าและสินค้าไว้ด้วยกัน และเรายังมี...

จากเส้นทาง SME ผันตัวสู่การเป็น Tech Startup ของ ClaimDi

ไม่ใกล้ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ชัย ใครจะรู้ว่ามีออฟฟิสของ Startup พร้อมคนรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 30 ชีวิต พร้อมพัฒนา Product เพื่อตอบโจทย์สายธุรกิจด้านประกันภัยโดยเฉพาะ เรากำลังพูดถึง Claim D...

JOB