LATEST IN SAUCY THOUGHTS

ย้อนวันวานประวัติศาสตร์ถนนสีลมสู่ Park Silom สถาปัตยกรรมเชิง Mixed Use แลนด์มาร์คใหม่กลางเมือง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันย่านสีลมเป็นดั่งจุดศูนย์รวมธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา แต่หารู้ไม่ว่า ความเป็นมาของถนนเส้นนี้ ก่อนจะหล่อหลอมมาเป็นย่านสีลมอย่างที่พวกเรารู้จักและคุ้นเคยกัน มีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรบ้างผ่านยุคสมัย

จับตาทิศทางเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลก เมื่อผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่คือ โจ ไบเดน

แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะขยายตัวได้ไม่เท่ากับกรณี Blue Wave Victory แต่คาดว่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากผลการศึกษาของ Moody’s Analytics พบว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวได้มาก...

EIC เผยการตัดสิทธิ GSP รอบใหม่มีผลจำกัดต่อการส่งออกรวมแต่กระทบต่อสินค้าที่จะโดนภาษีเพิ่มขึ้น

ก่อนหน้าที่ USTR จะประกาศยกเลิกสิทธิ Generalized System of Preference (GSP) ของไทยเพิ่มเติม สหรัฐฯ ได้ยกเลิกสิทธิ GSP ในรอบแรกไปแล้วซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา...

คาดเฟดจะใช้เวทีการประชุม FOMC สื่อสารเพื่อลดความผันผวนจากการเลือกตั้งสหรัฐในสัปดาห์นี้

SCBS CIO คาดว่าจะมีความผันผวนตกค้างมาจากการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไร แต่หลังการเลือกตั้ง มีการประชุม FOMC รออยู่ ซึ่งในภาพรวม เชื่อว่าเฟดจะ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายท...

ย้อนรอย App War แอปชนแอป หนังไทยเรื่องแรกที่กล้าเล่าเรื่อง Startup

ในขณะที่ซีรีส์จากเกาหลีใต้ อย่าง Start-up กำลังโด่งดัง และทำให้คนกลุ่มแมสหันมาสนใจเรื่องราวของวงการ Startup มากขึ้น ย้อนกลับไปในปี 2018 ประเทศไทยก็มีการนำเรื่องราว Startup มาสร้างเ...

นักวิชาการ Harvard เผย ไม่มีทักษะใดจะเป็นคำตอบของโลกอนาคต แต่เป็น 'ความรอบรู้' เท่านั้นที่จะทำให้คุณอยู่รอด

นักวิชาการ Harvard เผย ไม่มีทักษะใดจะเป็นคำตอบของโลกอนาคต แต่เป็น 'ความรอบรู้' เท่านั้นที่จะทำให้คุณอยู่รอด...

JOB