LATEST IN จีน

จีนนำเซ็นเซอร์อินฟราเรดมาปรับใช้ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในที่สาธารณะ

เมืองในประเทศจีนเริ่มนำการเอาเซ็นเซอร์อินฟราเรดมาปรับใช้อย่างเป็นทางการ โดยเครื่องมือนี้จะช่วยสแกนผู้โดยสารที่สถานีรถไฟและสนามบินที่มีสัญญาณของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

JOB