LATEST IN สภาดิจิทัลฯ

สภาดิจิทัลฯ ผนึก 36 องค์กร-แพทยสภา หนุนเทคโนโลยีใช้ใน รพ.สนาม - จุดฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

สภาดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล ผนึกกำลังระดมเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล สนับสนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามฝ่าวิกฤต Covid-19 ระลอกใหม่ นำร่อง 3 รพ.ต้นแ...

สภาดิจิทัลฯ มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับ Startup ทรานส์ฟอร์มสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สภาดิจิทัลฯ มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับสตาร์ทอัพ ทรานส์ฟอร์มสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลเต็มรูปแบบ จัดประชุมออนไลน์ระดมข้อคิดเห็นสตาร์ทอัพแถวหน้า สะท้อนความต้องการภาคอุตสาหกรรมแท้จริง ...

สรุป 11 ข้อเสนอที่ประชุมสภาดิจิทัลฯต่อภาครัฐบาล หนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล - สตาร์ทอัพไทย

สรุป 11 ข้อเสนอที่ประชุมสภาดิจิทัลฯต่อภาครัฐบาล หนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล - สตาร์ทอัพไทย...

สภาดิจิทัลฯ ผนึก สสอท. Upskill และ Reskill ด้านดิจิทัลให้นักศึกษาได้เรียนพร้อมกับทำงานจริง

สภาดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง สสอท. ร่วมลงนาม MOU เร่งเครื่องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ พร้อมจับมือกับสถานประกอบการร่วมเป็นฐานแพลทฟอร์มสำคัญเปิ...

สภาดิจิทัลฯ เปิดมุมมองการพัฒนาด้านดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์

คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา Digital Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทย” โดยมี คุณศุภชัย สมเจริญ รองประธานว...

JOB