LATEST IN เรื่องน่ารู้-covid-19

ม้วนเดียวจบ รวมข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค ตามติดสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด

ม้วนเดียวจบ รวมข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค ตามติดสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด...

depa เเนะเครื่องมือเพื่อคนรักงาน Work form Home อย่างมีประสิทธิภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา!

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ได้ทำการรวบรวมเครื่องมือสุดเจ๋งของเหล่า Startup และบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกมาให้ชมรมคนรักงานได้นำไปเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสร้างความสะดว...

สรุป 10 ประเด็นเกี่ยวกับอาการของผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากประสบการณ์คุณแมทธิว

หลังจากที่คุณแมทธิว ดีนเข้ากักตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ได้บอกเล่าเกี่ยวกับอาการของตนที่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผ่าน Instagram ส่วนตัวเพื่อเป็นประโยชน์ในการสังเกตุอาการสำหรับผู้คนใ...

ทำความรู้จัก การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระยะ 3 คืออะไร แล้วประชาชนต้องรับมืออย่างไร

บทความนี้ Techsauce ได้ต่อสายตรงสัมภาษณ์แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ละระยะเป็นอย่างไร...

วิธีการใส่ ใช้ ถอด และทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีจาก WHO

เมื่อประชาชนเกิดความสับสนในการใส่หน้ากากอนามัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำเป็นในการใส่ วิธีการใส่ หรือขั้นตอนการถอดและทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว WHO ได้ออกมาเปิดเผยคำแนะนำวิธีการใช้หน้า...

วิธีทำเจลล้างมือด้วยตนเองฉบับง่ายตามคู่มือจาก WHO

เมื่อการระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นทวีความรุนแรงขึ้น ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากสถานการณ์การระบาด ส่งผลให้สินค้าประเภททำความสะอาดและฆ่าเชื้อนั้นมีความต้องการส...

รู้จักความแตกต่างของโรคระบาดในระดับ Pandemic, Epidemic และ Outbreak

หลังจากที่วันนี้ (12 มีนาคม 2020) องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) ได้ออกมาประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) อาจจะยังมีคนสับสนว่าแล้วมันมีความแต...

JOB