LATEST IN Privacy

สป.ดศ. จับมือ ETDA เปิด Hearing ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

สป.ดศ. จับมือ ETDA เปิด Hearing ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์...

วาทะ Tim Cook มากกว่าเสีย ‘ข้อมูล’ คือเสีย ‘อิสระความเป็นมนุษย์’

สงครามความเป็นส่วนตัวระหว่าง 2 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Facebook ซึ่งนับว่าเริ่มทวีคูณความรุณแรงขึ้นมาเรื่อย ๆ ตอนนี้ประเด็นที่สื่อทั่วโลกต่างส่องสปอตไลท์เข้ามานั้น ...

NSA is watching you : พี่เบิ้มตัวจริงกำลังจับตาดูข้อมูลอะไรของเราบ้าง

สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA (National Security Agency) สามารถรู้จักเราได้ทุกซอกทุกมุม พวกเขาสามารถรู้ได้ว่าวันนี้เราไปไหนมา วันนี้คุยกับใครบ้าง วันนี้โพสท์ข้อความอะไรไป หรือ...

ส่องโลกยุคใหม่กับการพัฒนา Credited email account พร้อมเทรนด์ความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

“Privacy or Security” วลีคุ้นหูที่เป็นที่ถกเถียงกันในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาระหว่าง “ความเป็นส่วนตัว” กับ “ความปลอดภัย” อะไรสำคัญกว่ากันในยุคดิจิทัล?...

Microsoft เผยผู้บริโภคไทยยัง “ไม่ไว้วางใจ” Digital Privacy ของภาคธุรกิจ

Microsoft ประเทศไทย ชูความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจในแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในเชิงเทคโนโลยีและกลยุทธ์ เน้นย้ำบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการวางนโยบายให้สังคมได้เติบโต...

พบ Google มีดีลลับซื้อข้อมูลลูกค้า MasterCard เพื่อใช้กับเครื่องมือด้านโฆษณา

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าพบดีล(ไม่)ลับระหว่าง Google และ MasterCard โดยทาง Google ต้องการซื้อข้อมูลการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปลีกของลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต MasterCard เพื่อติดตามพฤติ...

กฎหมาย GDPR คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัยที่คนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกต้องรู้

สหภาพยุโรป (EU: European Union) ออกกฎหมายบังคับใช้ใน 28 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า "General Data Protection Regulation" หรือเรียกกันย่อๆ ว่า "GDPR" โดย...

JOB