Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Privacy

Google จัดงาน Safer with Google ต่อยอดฝึกอบรมครูและนักเรียน ใช้งานโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย

Google ประเทศไทย จัดงาน “Safer with Google” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Google for Thailand ตอกย้ำการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานในทุกผลิตภัณฑ์ พร้อมมุ่งมั่นต่อยอดคว...

สป.ดศ. จับมือ ETDA เปิด Hearing ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

สป.ดศ. จับมือ ETDA เปิด Hearing ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์...

วาทะ Tim Cook มากกว่าเสีย ‘ข้อมูล’ คือเสีย ‘อิสระความเป็นมนุษย์’

สงครามความเป็นส่วนตัวระหว่าง 2 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Facebook ซึ่งนับว่าเริ่มทวีคูณความรุณแรงขึ้นมาเรื่อย ๆ ตอนนี้ประเด็นที่สื่อทั่วโลกต่างส่องสปอตไลท์เข้ามานั้น ...

NSA is watching you : พี่เบิ้มตัวจริงกำลังจับตาดูข้อมูลอะไรของเราบ้าง

สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA (National Security Agency) สามารถรู้จักเราได้ทุกซอกทุกมุม พวกเขาสามารถรู้ได้ว่าวันนี้เราไปไหนมา วันนี้คุยกับใครบ้าง วันนี้โพสท์ข้อความอะไรไป หรือ...

ส่องโลกยุคใหม่กับการพัฒนา Credited email account พร้อมเทรนด์ความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

“Privacy or Security” วลีคุ้นหูที่เป็นที่ถกเถียงกันในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาระหว่าง “ความเป็นส่วนตัว” กับ “ความปลอดภัย” อะไรสำคัญกว่ากันในยุคดิจิทัล?...

Microsoft เผยผู้บริโภคไทยยัง “ไม่ไว้วางใจ” Digital Privacy ของภาคธุรกิจ

Microsoft ประเทศไทย ชูความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจในแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในเชิงเทคโนโลยีและกลยุทธ์ เน้นย้ำบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการวางนโยบายให้สังคมได้เติบโต...

พบ Google มีดีลลับซื้อข้อมูลลูกค้า MasterCard เพื่อใช้กับเครื่องมือด้านโฆษณา

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าพบดีล(ไม่)ลับระหว่าง Google และ MasterCard โดยทาง Google ต้องการซื้อข้อมูลการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปลีกของลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต MasterCard เพื่อติดตามพฤติ...

กฎหมาย GDPR คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัยที่คนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกต้องรู้

สหภาพยุโรป (EU: European Union) ออกกฎหมายบังคับใช้ใน 28 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า "General Data Protection Regulation" หรือเรียกกันย่อๆ ว่า "GDPR" โดย...