Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN set

SME และ Startup ที่สนใจออกตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าสุดปรับเกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ทั้ง SET และ mai

เชื่อว่ามีผู้ประกอบการทั้ง SME และ Startup หลายรายมีความสนใจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ล่าสุดนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกมาเผยว่าจะมีการป...

ธนาคารกรุงไทย จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ สวทช. เปิด Private Equity Trust Fund สำหรับ SME กว่า 2.3 พันล้านบาท

เป็นอีกธนาคารที่มากองทุนสนับสนุน SMEs  และกลุ่ม Startup แต่มาในรูปแบบของ Private Equity Trust Fund โดยธนาคารค่ายสีฟ้า ธนาคารกรุงไทย จับมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห...

JOB