LATEST IN Digital HR

ถอดความคิด HR ในยุค Disruption การรับมือการเมืองในองค์กร เมื่อคนลาออกเพราะหัวหน้า

การทำงานของ HR ในยุค Disruption นอกจากการพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้ว การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้คนในองค์กรมีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปล...

SCB Abacus จับมือ Humanica พัฒนาสินเชื่อออนไลน์ครบวงจรเป็นครั้งแรกเพื่อ HR ยุคดิจิทัล

SCB Abacus ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับ Humanica ผู้ให้บริการด้าน HR Solution รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ที่ใช้ AI ในการประมวลผลเพื่อให้บริกา...

บทบาทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของ HR ในยุค Digital

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The101.world ได้ร่วมกันจัดงาน Digital Dialogue : “Digital HR-กระบวนการ HR ใหม่ในโลกดิจิทัล” โดยมี ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนว...

JOB