Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Leadership

ฟังคุณรวิศ หาญอุตสาหะ พูดถึงการบริหาร ‘คน’ ในยุคที่เปลี่ยนแปลง

แน่นอนว่าเป็นคำถามที่ใครหลายๆ คนต่างก็ต้องการคำตอบ ยิ่งหากต้องทำการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อให้ทันคนอื่นด้วยแล้ว การบริหารจัดการคนนับว่าเป็นเรื่องสำคัญ......

5 เสาหลักที่ CEO ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ยุค Digital

Digital Technology มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีอัตราเร่งสูงมาก จำต้องคำนึงถึง 5 เสาหลัก ได้แก่ วัฒนธรรม ประสบการณ์ของลูกค้า พน...

ศัตรูอันดับหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ดี คือ ‘อีโก้’

เรื่องเล่าของ Cees ’t Hart ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Carlsberg Group ในวันแรกที่เขาเข้าทำงาน เขาได้รับ key card ห้องทำงานส่วนตัวบนชั้น 20 โดยสามารถใช้ลิฟท์คนเดียวแบบไม่จอดแวะชั้นไหนเล...

JOB